Diagnostiek Cholera

Graag informeert het RLM u over de diagnostiek van Cholera.

Cholera

Vanaf 1 mei 2017 zal voor het aantonen van Cholera een PCR worden uitgevoerd. Cholera wordt klassiek veroorzaakt door de bacterie Vibrio cholerae (V. cholerae) en wordt gekenmerkt door heftige, waterige diarree. Naast V. cholerae zijn een aantal andere Vibrio species (spp.), namelijk V. vulnificus en V. parahaemolyticus, geassocieerd met ziekten bij mensen. Deze soorten kunnen naast wondinfecties ook diarree veroorzaken en zijn daarom opgenomen in dezelfde PCR. In de kweek werd ook al onderscheid gemaakt tussen deze species.

Vibrio spp. komen voor in oppervlaktewater over de gehele wereld, met name in brak water. V. cholerae komt vooral voor in Zuid-Azië, Afrika, Zuid-Amerika en de Golf van Mexico. Besmetting met deze bacteriën vindt plaats via besmet water (door drinken of zwemmen) of voedsel, zoals ongekookte vis, schaal- en schelpdieren of groenten die in besmet water zijn gewassen, of via contact met besmette patiënten.

Een aanvraag op cholera kan gedaan worden bij mensen met diarree-klachten die in het buitenland zijn geweest. Een positieve PCR zal worden vervolgd met een kweek (antibiogram en typering zijn alleen mogelijk indien de stam gekweekt is). De wijze van afnemen en inzenden van feces blijft ongewijzigd. Door gebruik te maken van de Vibrio spp. PCR is de doorlooptijd op werkdagen verkort naar 1-2 dagen.

Cholera is een meldingsplichtige ziekte groep B2. Het laboratorium en de arts melden een geval van cholera aan de GGD. De GGD meldt anoniem conform de Wet publieke gezondheid en levert gegevens voor de landelijke surveillance van meldingsplichtige ziekten.

Voor meer informatie zie onderstaande links van het RIVM, CDC en WHO:
RIVM
CDC
WHO