Diagnostiek Groep B streptokokken bij zwangeren.

Graag informeert het RLM u over de diagnostiek van groep B streptokokken (GBS, Streptococcus agalactiae) bij zwangeren.

GBS

Vanaf 7 mei 2018 zal naast de reguliere diagnostiek (kweek) van groep B streptokokken in urine en vagina(-rectum) uitstrijk, ook een PCR beschikbaar zijn als sneldiagnostiek.

Groep B streptokokken (GBS, Streptococcus agalactiae) is een van de veroorzakers van vroege neonatale sepsis. De bacterie bevindt zich in het maagdarmkanaal en kan zich hieruit verspreiden naar de blaas en geslachtsorganen. Via de baring kan de bacterie overgedragen worden aan de neonaat.

Risicofactoren hiervoor zijn:
– Vroeggeboorte <37 weken
– Langdurige gebroken vliezen
– Maternale koorts tijdens baring (> 38ºC )
– Ernstige maternale GBS-kolonisatie in de huidige zwangerschap, zoals bacteriurie of urineweginfectie door GBS
– een eerder kind met GBS-infectie.

Screening op GBS dragerschap gebeurt bij voorkeur met behulp van een vagina-rectum uitstrijk (eerst de introitus uitstrijken en daarna met dezelfde wattenstok het rectum). Geen uitstrijk van de cervix, deze is minder vaak gekoloniseerd.
Ook in de urine kan GBS worden aangetoond.

Voor de PCR diagnostiek van GBS zal het RLM de PCR 7 dagen per week gaan uitvoeren binnen de reguliere openingstijden (zie website RLM).  Op maandag t/m vrijdag zal de laatste GBS PCR om 16.00u worden uitgevoerd en op zaterdag en zondag om 11.00u.

 

Zie ook:

Preventie en behandeling van early-onset neanatale infecties

Preventie en behandling van early-onset neonatale infecties addendum 2 – GBS sneldiagnostiek

RIVM groep B streptokokkeninfecties en zwangerschap