Europese antibioticadag en digitaal antibioticaboekje beschikbaar

Vrijdag 18 november 2016 wordt wereldwijd extra aandacht gegeven aan antibioticagebruik in de zorg (http://ecdc.europa.eu/nl/eaad/Pages/Home.aspx) als onderdeel van de World Antibiotic Awareness Week (http://www.who.int/campaigns/world-antibiotic-awareness-week/en/).

Helaas bevestigt actuele data dat in de Europese Unie het aantal patiënten dat geïnfecteerd is met resistentie bacteriën toeneemt en dat antibioticaresistentie een grote bedreiging is voor de publieke gezondheidszorg. Zeer terughoudend en juist gebruik van antibiotica, gecombineerd met infectiepreventiemaatregelen, is noodzakelijk om infecties in de toekomst behandelbaar te houden.

Voor ons betekent de dag de start van een campagne waarin de zorgprofessional inzicht krijgt in resistentieontwikkeling (mondiaal, nationaal, regionaal en lokaal) tegen antibiotica en het antibioticagebruik. Een antimicrobial stewardship programma wordt geintroduceerd met als doel: een beter, veiliger en doelmatiger antibioticagebruik.

Het antibioticabeleid is vanaf heden beschikbaar in digitale vorm voor desktop, tablet en smartphone.