Laboratoria klaar voor de toekomst

De laboratoria van Result Laboratorium (klinische chemie), PAL (pathologie) en RLM (medische microbiologie) bundelen op 21 juni 2019 hun krachten door intensief te gaan samenwerken op het gebied van eerstelijns diagnostiek. Naast efficiëntere eerstelijns diagnostiek, willen zij ook een brug slaan tussen de eerste- en tweedelijns zorg op het gebied van het delen van onderzoeksresultaten (met toestemming van de patiënt) en daarmee het voorkomen van dubbeldiagnostiek.

Zowel de directies van Result Laboratorium (Carine Mijnarends en Warry van Gelder) , PAL (Francien van Nederveen) en RLM (Ine Frenay en Henk de Waard), als de bestuurders van Albert Schweitzer ziekenhuis en Rivas Zorggroep laten met het ondertekenen van deze overeenkomst zien dat zij vertrouwen hebben in deze gezamenlijke ambitie. Door elkaar op te zoeken, te versterken en samen naar nieuwe mogelijkheden te zoeken, verwachten zij de dienstverlening voor aanvragers te optimaliseren en naar een nog hoger niveau te tillen.

Efficiënte eerstelijns diagnostiek
Het doel van deze samenwerking is om de dienstverlening rondom diagnostiek voor de eerste lijn breed en efficiënt in te richten. Bijvoorbeeld door materiaal gezamenlijk op te halen met één centrale transportdienst. Deze neemt alles in één keer mee en zorgt ervoor dat het materiaal op de juiste plek komt. Verder onderzoeken we de mogelijkheden om het digitaal aanvragen van de verschillende laboratoria (deels) samen te voegen en werken we aan de realisatie van één aanspreekpunt voor vragen en bestellingen. Zo wordt het voor de aanvragers overzichtelijk en makkelijker.

DTO en scholingen
Deze samenwerking zorgt er ook voor dat wij gezamenlijke DTO (diagnostisch toets overleg) en nascholingen gaan aanbieden. Onze vakspecialisten van de verschillende disciplines combineren hun expertises en vullen elkaar aan op diverse thema’s. ‘Onbegrepen buikpijn’ is zo’n thema waar zowel vanuit klinische chemie, microbiologie en pathologie een mooie aansluiting op te vinden is.