World Antibiotic Awareness Week, 13-19 November 2017

 

In de week van 13-19 november 2017 wordt wereldwijd extra aandacht gegeven aan antibioticagebruik in de zorg als onderdeel van de World Antibiotic Awareness Week.

Helaas bevestigt actuele data nog steeds dat in de Europese Unie het aantal patiënten dat gekoloniseerd is met bijzonder resistentie micro-organismen (BRMO) toeneemt. Antibioticaresistentie vormt een grote bedreiging voor de publieke gezondheidszorg.

Zeer terughoudend en juist gebruik van antibiotica, gecombineerd met infectiepreventiemaatregelen, is noodzakelijk om infecties in de toekomst behandelbaar te houden.

Voor ons betekent de dag de start van een campagne waarin de zorgprofessional inzicht krijgt in resistentieontwikkeling (mondiaal, nationaal, regionaal en lokaal) tegen antibiotica en het antibioticagebruik. Een antimicrobial stewardship programma wordt geintroduceerd met als doel: een beter, veiliger en doelmatiger antibioticagebruik.

Het antibioticabeleid is beschikbaar in digitale vorm voor desktop, tablet en smartphone.

Klik hier voor The European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)

Klik hier voor de WHO site