Overzichtslijst indicatie van de doorlooptijden. (versie 04-2022)
 Algemeen
Onderstaande max doorlooptijden gelden voor de vermelde testen als deze los aangevraagd zijn en geen onderdeel maken van een pakket-aanvraag of zijn aangevraagd in combinatie met een test die uitbesteed wordt (verzonden wordt naar een extern lab).
Voor pakketten waarbij alle testen door het RLM worden uitgevoerd geldt een max doorlooptijd van de test met de langste doorlooptijd in het pakket.
Voor combinatie aanvragen waarbij een van de testen wordt verzonden naar een extern lab geldt de max doorlooptijd van de verzonden test.
Onderzoeksgroep
Indicatie doorlooptijd (maximaal)
PCR testen verricht door het RLM (inhouse test)
3 dagen
PCR testen verzonden naar een referentie lab (niet inhouse test)
14 dagen
Serologische testen verricht door het RLM (inhouse test)
7 dagen
Serologische testen verzonden naar een referentie lab (niet inhouse test)
14 dagen
Bacteriologische testen verricht door het RLM (inhouse test)
7 dagen
Bacteriologische testen verzonden naar een referentie lab (niet inhouse test)
14 dagen
Mycologische testen
4 weken
Mycobacteriologische testen
9 weken
Antigeen Sneltesten
1 dag