RLM auto geparkeerd bij de hoofdingang

De medische microbiologie werd in vroeger jaren wel samengevat onder de kop “bacteriologie”. Het “baclab” was in de jaren vijftig van de vorige eeuw een onderdeel van het toenmalige Gemeenteziekenhuis in Dordrecht en gevestigd in een houten bijgebouw van het Gemeenteziekenhuis aan de Bankastraat.

Historie RLM

Tot 1989 functioneerde het laboratorium als Streeklaboratorium voor de Volksgezondheid en was hiermee tevens een dependance van het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM) in Bilthoven. De diagnostiek van infectieziekten (bacteriologie, serologie, virologie, mycologie en parasitologie) werd verricht voor alle ziekenhuizen in de regio, de huisartsen, verpleeghuisartsen en verloskundigen.

Stichting RLM

In 1989 werd de stichting RLM opgericht als gemeenschappelijk initiatief van de vier ziekenhuizen in de regio: het Beatrixziekenhuis in Gorinchem, het Jacobusziekenhuis in Zwijndrecht, het Merwedeziekenhuis Dordrecht/Sliedrecht en het Diaconessenziekenhuis Refaja in Dordrecht. Doelstelling van deze stichting: “Het exploiteren van een of meer laboratoria voor medisch microbiologisch onderzoek en al hetgeen daarmee verband kan houden, een en ander in de meest ruime zin genomen”. Hiermee werd de betrokkenheid van de regionale ziekenhuizen bij de organisatie en de ontwikkeling van de medische microbiologie verder gestructureerd en geconcentreerd in de regio.

Uitbreiding

In januari 1991 werd een nieuw medisch microbiologisch laboratorium betrokken, voorzien van vele faciliteiten en gelegen op het terrein van het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht. Na de voltooiing van het nieuwe Beatrixziekenhuis in Gorinchem werd in dit ziekenhuis een tweede RLM-vestiging operationeel (september 1992).