Op deze pagina geven wij een toelichting op de tarieven voor medisch microbiologische diagnostiek voor de eerste lijn.

Verrichtingen op factuur

De verrichtingen zijn door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)  gekoppeld aan NZA-codes die op de factuur terug te vinden zijn. www.nza.nl Het aantal verrichtingen dat nodig is voor een onderzoek is afhankelijk van de vraagstelling en van de bevindingen tijdens het onderzoek. Zo zal een kweek waarin geen bacteriën worden gevonden goedkoper zijn dan een kweek waarin wel bacteriën worden gevonden. Als er bacteriën worden gevonden komen er kosten bij voor de naamgeving van de bacteriën en voor de bepaling welk antibioticum de arts kan voorschrijven.
Het is in veel gevallen dan ook niet mogelijk vooraf de prijs van het onderzoek te vermelden.

Verzekeraars

De verzekeraars hebben met het RLM  afspraken gemaakt over de uiteindelijke tarieven die aan de patiënten worden doorberekend. Deze tarieven kunnen per verzekeraar verschillen.

De onderzoeken die door de huisarts bij het RLM worden aangevraagd  worden vergoed door de basisverzekering. Voor de onderzoeken geldt echter wel het eigen risico van de patiënt.

Voor vragen over de tarieven van het RLM  kunt u terecht bij uw verzekeraar.

Tarievenlijst RLM

Tarieflijst RLM 2024