Voor het aanvragen en transporteren van onderzoeken komen de volgende items aan de orde.

 Aanvraagformulier

 

Aanvraagformulier 1ste lijn

Aanvraagformulier

Instructie invullen aanvraagformulier

Invulinstructie

Afnamekaart

Het RLM biedt per vakgroep een op maat gemaakte afnamekaart aan.
Zijn er voor u/ uw afdeling onduidelijkheden m.b.t. medisch microbiologische onderzoeken – van aanvraag tot uitslag – neem dan contact op met de relatiebeheerder van het RLM.
Anneke Plaisier-van Hoek
078-6545027

w.a.hoek@rlm-microbiologie.nl

Afnamekaart

Instructies veilig transport

Transport moet aan richtlijnen voor veiligheidseisen voldoen. Strookt alles met de landelijke richtlijnen?

Instructies safetybag

Instructies post

Afgifte en cito materialen

Voor meer informatie over de afgifte van materialen en verwerking van cito materialen klik op onderstaande button.

Afgifte en cito materialen

Afnamematerialen bestellen

Klik op onderstaande button om afnamematerialen van het RLM via de webshop te bestellen.

Bestellen materialen

Instructie voor bestellen afnamematerialen

Klik op onderstaande button voor de handleiding over het bestellen van afnamematerialen.

Instructie bestellen

Afname instructies urinekweek en gebruik eSwab

Urine kweek

Gebruik Eswab

Afname instructies Neisseria gonorrhoeae/Chlamydia

Uitstrijk GO/Chlamydia

Urine GO/Chlamydia

Onderzoeken kunnen niet in behandeling worden genomen indien er afgeweken wordt van de gestelde afname instructies/adviezen. In die gevallen wordt er contact opgenomen met de aanvrager.

Factoren die de uitvoering van onderzoeken of de interpretatie van onderzoekresultaten kunnen beïnvloeden, worden indien van toepassing bij de uitslag vermeld.

Er kan bezwaar worden gemaakt tegen het nader gebruiken van lichaamsmaterialen. Vul hiertoe een formulier ‘Bezwaar’ in, te vinden onder ‘Contact’.