Verschillende mogelijkheden van nascholing via RLM

Op regelmatige basis bieden wij scholing of opleidingsmogelijkheden aan verschillende doelgroepen. Onder andere voor huisartsen, doktersassistenten en praktijkondersteunders hebben wij verschillende mogelijkheden.

 

DTO: diagnostisch toets overleg

Indien u als huisartsengroep een DTO wenst, stuurt u een mail aan:
w.a.hoek@rlm-microbiologie.nl
Eén van de artsen- microbioloog van het RLM zal vervolgens contact met u opnemen.

U kunt het gewenste onderwerp aangeven en de data waarop u als huisartsengroep de DTO wenst.

Voorbeelden van onderwerpen voor een DTO zijn:
• Urineweginfecties
• BRMO (bijzonder resistente micro organismen)
• Virale infecties als EBV en CMV

Wat betreft de spiegelinformatie qua aanvraaggedrag:
Indien u als huisarts diagnostiek medische microbiologie instuurt naar het RLM kan tijdens de DTO de bijbehorende spiegelinformatie worden aangeleverd, en besproken.

DTO aanbod samenwerkende laboratoria

De samenwerkende laboratoria bestaande uit Result Laboratorium (Klinische Chemie), PAL (Pathologie) en RLM (Medische Microbiologie) bieden ook gezamelijke DTO’s aan.
Zie DTO aanbod samenwerkende laboratoria

FTO SABEL/ABR zorgnetwerk

Het terugdringen van onnodig antibioticumgebruik én het gebruik van de juiste antibiotica, zijn onderwerpen die in het ABR (AntiBiotica Resistentie) zorgnetwerk Zuid- West Nederland aan de orde komen.
Het ABR Zorgnetwerk heeft Project SABEL opgezet. Dit is een project waarbij FTO’s (Farmacotherapeutisch overleg) bij huisartsenpraktijken worden gegeven gericht op het voorschrijven van antibiotica.
Bij interesse zie FTO SABEL

Andere vormen van nascholing door de artsen- microbioloog van het RLM zijn mogelijk.

Zoals scholing aan:
• Assistenten/ praktijkondersteuners van huisartsen
• Verloskundigen
• specialistisch verpleegkundigen
• Arts- assistenten
• Specialisten Ouderengeneeskunde

• Een praktijkbezoek
• Het aanvragen van een rondleiding op het RLM

Zend uw mail ook hiervoor aan: w.a.hoek@rlm-microbiologie.nl

Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op!

Anneke Plaisier- van Hoek