Mycoplasma genitalium

Mycoplasma genitalium is begin jaren 80 geïdentificeerd als een nieuwe verwekker van SOA (seksueel overdraagbare aandoeningen).  Dit micro-organisme kan urethritis en cervicitis veroorzaken. Er zijn ook aanwijzingen dat M. genitalium een rol kan spelen bij PID.

Diagnostiek

Omdat M. genitalium moeilijk te kweken is, worden moleculaire testen (PCR) gebruikt voor het detecteren van dit micro-organisme in patiëntmaterialen. Ook in het RLM Dordrecht/Gorinchem wordt deze detectiemethode uitgevoerd.

Geschikte materialen voor diagnostiek zijn: vagina-uitstrijkje, eerste straal urine (first-void-urine), urethra-uitstrijkje en cervix-uitstrijkje.

Aanvragen voor M. genitalium kunnen gecombineerd worden met de aanvragen voor Gonorroe/Chlamydia trachomatis.

Behandeling

Azitromycine,  500 mg  po 1ste dag, daarna 1 dd 250 mg po gedurende 4 dagen. Echter, er wordt toename van resistentie tegen azitromycine gezien. Bij patiënten die niet goed reageren op azitromycine is moxifloxacine 1 dd 400 mg po gedurende 7-10 dagen een alternatief. Doxycycline wordt niet meer geschikt beschouwd voor de behandeling van M. genitalium.