Deelnemers gezocht voor het Peilstation netwerk van Nivel Zorg Registraties Eerste Lijn

Het Nivel zet zich al meer dan 30 jaar in voor het verbeteren van de kwaliteit en effectiviteit van de Nederlandse gezondheidszorg. Binnen de huisartsenzorg doen we dat onder andere via de Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn (NZR). Het Nivel ontvangt van NZR deelnemers wekelijks dan wel jaarlijks een (gepseudonimiseerde) extractie vanuit het HIS en met die gegevens wordt een waardevolle bijdrage geleverd aan wetenschappelijke onderzoek en infectieziekten surveillance. Binnen de NZR participeren zogeheten Peilstation praktijken aan verdiepend onderzoek op wisselde thema’s in een landelijk representatief netwerk. In uw regio kan de dekking beter, daarom breiden we het netwerk we graag uit!

Wat zijn de Nivel Peilstations?

Peilstations zijn praktijken die voor een jaarlijks wisselend aantal specifieke ziektebeelden additionele gegevens verzamelen welke niet routinematig al worden vastgelegd. Enerzijds dient dit de surveillance van respiratoire infectieziekten in opdracht van VWS en in samenwerking met het RIVM; anderzijds dient dit verdiepend onderzoek naar huisartsgeneeskundige thema’s veelal in samenwerking met onderzoekers van bijvoorbeeld academische instellingen. Het Peilstation netwerk is representatief voor de Nederlandse bevolking qua geografische spreiding, bevolkingsdichtheid en demografie.

 

Hoe werkt het?

U kunt op verschillende manieren meedoen:

  1. Respiratoire surveillance – bemonstering

Hier vragen we u om twee tot vijf neus- en keelmonsters per week per fulltime huisarts (normpraktijk) af te nemen bij patiënten met klachten passend bij een  acute luchtweginfectie. Dit levert een belangrijke bijdrage aan de virologische surveillance van  virale luchtweg pathogenen (waaronder H. influenza, SARS-CoV-2 en RSV). 

  1. Regulier Peilstation

Naast bovengenoemde bijdrage aan de virologische surveillance hebben reguliere Peilstations een extra functionaliteit in het HIS welke ervoor zorgt dat er een popup scherm komt wanneer u een diagnosecode registreert bij een van de lopende onderzoeken.

Is de casus passend geeft u dat aan in de pop up en wordt er (zo nodig) een vragenlijst klaar gezet in een beveiligde online omgeving. Deze kunt u achteraf invullen.

Hiermee levert u een belangrijke bijdrage aan de epidemiologische surveillance van het griep-achtig beeld en daarmee aan de landelijke incidentie gegevens van de griep.  Tevens levert u een bijdrage aan huisartsgeneeskundig onderzoek via de vragenlijsten. Ter illustratie: dit jaar doen we aanvullend onderzoek naar drie onderwerpen: blefaritis, levenseinde en eetstoornissen.

 

U ontvangt voor beide vormen van deelname een passende vergoeding.

Met uw deelname maakt u onderdeel uit van een landelijk netwerk met gelijkgestemde collega’s die dezelfde passie delen voor praktijk gericht onderzoek om de gezondheidszorg in Nederland te verbeteren. De bijdrage aan de respiratoire surveillance dient een direct maatschappelijk belang. Via onze Peilstation deelnemer bijeenkomsten kunt u andere Peilstation deelnemers (digitaal) ontmoeten en wordt u geïnformeerd over de uitkomsten van de onderzoeken.

Heeft u interesse? Voor meer informatie kunt u ons bellen of mailen:

e-mail: Zorgregistraties@nivel.nl

telefoon: 030-2729700

Kijk op: Nivel Peilstations – bijdragen aan weekcijfers en jaarcijfers ziekten en aandoeningen | Nivel