Inge Huijskens en Ine Zijlstra gaan raad van bestuur RLM vormen

Inge Huijskens en Ine Zijlstra vormen vanaf 1 september a.s. de nieuwe, tweehoofdige raad van bestuur van het Regionaal Laboratorium Medische Microbiologie (RLM).

Inge, arts-microbioloog en sinds 2012 verbonden aan het RLM, wordt al per 1 juli benoemd tot voorzitter, na het vertrek van de huidige interim-bestuurder op 30 juni. Ine treedt per 1 september in dienst en heeft eerder diverse directiefuncties vervuld in ziekenhuizen (onder meer het ASz) en bij een zorgverzekeraar. Sinds 2020 is ze directeur van een tbs-kliniek.

Inge is dit jaar ook voorzitter van de landelijke vereniging van medische microbiologische laboratoria (VMML) geworden. Zij en Ine hebben het voornemen om het RLM steviger te positioneren als kennisorganisatie in de regio en verder te moderniseren. “De kerntaak van de medische microbiologie omvat naast vaststellen of iemand een infectie heeft en zo ja, welke, ook het adviseren van de juiste behandeling en zorgen voor adequate preventie van infectieziekten”, legt Inge uit.

“Sinds de coronapandemie en nu ook met andere opkomende infectieziekten zoals de mazelen of de toename van antimicrobiële resistentie, is voor onze opdrachtgevers en het publiek veel duidelijker dat wij een belangrijke adviespartner zijn. Wij zijn erg betrokken in de regionale zorgketen en zijn de experts op het gebied van medische microbiologie: diagnostiek, behandeling, preventie en epidemiologie.” De opdrachtgevers van het RLM zijn de GGD, het Albert Schweitzer ziekenhuis, Rivas Zorggroep/Beatrixziekenhuis, huisartsen, verpleeghuizen, verloskundigen en de geestelijke gezondheidszorg.

Inge: “We zijn al sinds lange tijd stevig geworteld in Zuid-Holland Zuid en kennen deze regio goed. Maar we opereerden altijd wat in de luwte. Vanuit de visie dat de toekomstige uitdagingen op het gebied van infectieziekten een sterke regionale zorgketen vragen, zetten we nu een stap naar voren en investeren we in zichtbaarheid, partnerschap, efficiëntie en versterking op het gebied van informatieverwerking en ICT.”