Invasieve groep A-streptokokkeninfecties in Nederland

In de afgelopen periode is er in het nieuws meerdere keren gesproken over een vleesetende bacterie die onder andere kan leiden tot necrose. De bacterie kan tot meerdere symptomen leiden (waaronder roodvonk), maar voor de meest ernstige vormen heeft het RIVM een meldplicht ingesteld.

Lees nu onze klinische les over deze actuele aandoening, hoe deze snel te herkennen, en welke behandeling het meest geschikt is. Snelle herkenning is niet alleen genoodzaakt om verdere verspreiding tegen te gaan, maar juist ook om ernstig letsel en zelfs sterfte te voorkomen.

Via deze link vindt u het artikel in NTvG over Invasieve groep A-streptokokkeninfecties in Nederland.