Monkeypox (apenpokken)

Monkeypox (apenpokken)
Monkeypox, ook vaak apenpokken genoemd, is een virusinfectie die oorspronkelijk vooral in West- en Midden-Afrika voorkwam. Soms komt er een reiziger uit die regio naar Europa met deze ziekte. Het is een zoönose (ziekte die van dier op mens kan overgaan) waar vooral knaagdieren in Afrika de bron van zijn. Sinds het voorjaar van 2022 verspreidt de ziekte zich ook in andere delen van de wereld, waaronder in Nederland. In de huidige uitbraak spelen dieren geen rol bij de verspreiding, maar vindt verspreiding van mens op mens plaats. De ziekte verloopt bij mensen meestal mild.
Bij verdenking neem altijd eerst contact op met de GGD om de casusdefinitie te bespreken en vast te stellen of Monkeypox waarschijnlijk is.
Voor de meest actuele casus definitie zie: https://lci.rivm.nl/richtlijnen/monkeypox-apenpokken#meldingsplicht en algemene preventieve maatregelen https://lci.rivm.nl/richtlijnen/monkeypox-apenpokken#algemene-preventieve-maatregelen

Diagnostiek:
Praktische uitvoering (https://lci.rivm.nl/richtlijnen/monkeypox-apenpokken#diagnostiek)
• Neem minimaal 2 en maximaal 3 monsters voor PCR af per patiënt. U kunt hiervoor de standaard afname swab (E-Swab) gebruiken.
Bij aanwezigheid van huidlaesies:
• Bij vochtige huidlaesies is 1 laesieswab voldoende, neem bij droge laesies 2 verschillende monsters af om de pakkans te vergroten.
• Neem een anusswab. Een keelwat afnemen is optioneel.
Bij afwezigheid van huidlaesies:
• Neem een anusswab en een keelswab af.
Voor verdere informatie over monkeypox:
https://www.rivm.nl/monkeypox-apenpokken
https://www.soaaids.nl/nl/alle-soas/monkeypox-apenpokken
https://lci.rivm.nl/richtlijnen/monkeypox-apenpokken
https://onderwerpen.nhg.org/dossier-monkeypox/diagnostiek-monkeypox/