Inleiding

Het RLM respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website en vindt dat
persoonsgegevens van de bezoekers met de grootst mogelijke zorgvuldigheid moeten
worden behandeld. Bij de verwerking van de persoonsgegevens handelt RLM
overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verwerking van persoonsgegevens

In het kader van onze dienstverlening legt het RLM gegevens vast. Dit is bijvoorbeeld het
geval wanneer u gebruik maakt van de mogelijkheid om vragen te stellen of opmerkingen te
plaatsen via onze website. Hierdoor is het mogelijk dat u bepaalde persoonsgegevens van
uzelf dient te verstrekken c.q. dat u deze op eigen initiatief verstrekt. In die gevallen worden
uw gegevens uitsluitend verwerkt om uw identiteit als (aan)vrager vast te stellen. Uw
gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij het RLM daartoe verplicht is op grond van
de wet, een rechterlijke uitspraak of wanneer u zelf hiermee heeft ingestemd.

Klikgedrag

Op deze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zonder dat deze
herleidbaar zijn tot de bezoekers. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de meest bezochte
pagina’s, surfgedrag, tijdstip van bezoek, gebruikte browser, geografische regio van de
bezoeker en de gebruikte zoekmachine. Het doel hiervan is om de inrichting van de website
te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie
op de website te zetten. Op deze wijze kan het RLM haar dienstverlening aan u verder
optimaliseren.

Cookies

Sommige delen van de website van het RLM kunnen cookies bevatten. Cookies zijn kleine
stukjes informatie (bestandjes) die een website op uw computer achterlaat. De website
instrueert de webbrowser waarmee u websites bekijkt om deze cookies op uw computer op
te slaan. Cookies worden niet gebruikt om persoonlijke informatie te verkrijgen noch op te
slaan. Met het aanpassen van de instellingen van uw browser kunt u ervoor kiezen om alle
cookies te accepteren, om op de hoogte te worden gebracht wanneer een cookie wordt
geplaatst of om alle cookies te weigeren. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw
browser. Als u ervoor kiest om cookies te weigeren, dan is het mogelijk dat u geen toegang
heeft tot bepaalde gedeeltes van onze website.

Links naar externe sites

Op de webpagina’s van het RLM bevinden zich links naar externe websites. Het RLM is niet
verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. Ook niet voor de privacybescherming op
die pagina’s, of voor de diensten die zij eventueel aanbieden.

Wijzigingen

Het RLM behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement.
Het RLM adviseert u daarom regelmatig dit privacy statement te raadplegen voor een
update.

Vragen

Als u nog vragen heeft over ons privacybeleid, dan kunt u een e-mail sturen
naar: privacy@rlm-microbiologie.nl

Versie:20180626