Hieronder geven wij u meer informatie over de Stichting RLM. Hier vindt u informatie over onze bestuursvorm, raad van toezicht, raad van bestuur en onze visie en missie.

Bestuursvorm

De stichting wordt bestuurd door een Raad van Bestuur onder toezicht van een Raad van Toezicht.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit ten minste drie leden. Een lid van de Raad van Toezicht heeft geen persoonlijk belang in de stichting. De Raad van Toezicht heeft tot taak het houden van toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de stichting.
Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door de Raad van Toezicht.

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur heeft ten minste twee leden: een voorzitter en een lid. Een van de leden is een arts-microbioloog ingeschreven in het RGS-register (Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten) en lid is van de coöperatie artsen-microbioloog RLM die een samenwerkingsovereenkomst met het RLM heeft. Hij/zij is medisch inhoudelijk verantwoordelijk. Het andere lid van de Raad van Bestuur beschikt over een denk- en werkniveau op academisch niveau en aantoonbare managementkennis. Dit lid is operationeel verantwoordelijk.

Missie & visie

Bij RLM hebben wij een duidelijke missie en visie vastgesteld.

  • Missie: het exploiteren van een of meerdere laboratoria in de meest ruime zin genomen.
  • Visie: het RLM blinkt uit in kwalitatief uitstekende dienstverlening aan de klant. Dit doen we tegen scherpe prijzen en met state of-the-art technieken. Het RLM heeft een open en volwaardige relatie met de medewerkers. Het RLM wordt onderdeel van een regionaal diagnostieknetwerk in op zijn minst Zuid-Holland-Zuid dat de gehele diagnostiek voor zowel 1e, 1½ als 2e lijn coördineert, organiseert en beheert.