De deskundige infectiepreventie en de artsen-microbioloog dragen zorg voor de infectiepreventie.

Voorkomen van infectie

Het doel van de deskundige infectiepreventie en de arten-microbioloog is verspreiding van resistente micro-organismen tegen te gaan en ziekenhuisinfecties te voorkomen. Niet alleen binnen het ziekenhuis maar ook in verpleeghuizen en zorginstellingen. Dit doen ze door richtlijnen te ontwikkelen en advies te geven op het gebied van hygiëne en infectiepreventie.

Tevens geven ze voorlichting en scholing, aan verschillende doelgroepen, over hun vakgebied. Deze doelgroepen bestaan uit huisartsen, verpleegkundigen, verloskundigen en infectiepreventie en medisch specialisten van de ziekenhuizen. Ten tijde van een uitbraak zullen ze infectiepreventieve maatregelen coördineren.